Zad.2 . [Matura 2023 maj, zad 8 (pkt 4-> 8%)]

Czworokąt 𝐴𝐵𝐶𝐷, w którym |𝐵𝐶| = 4 i |𝐶𝐷| = 5, jest opisany na okręgu. Przekątna 𝐴𝐶
tego czworokąta tworzy z bokiem 𝐵𝐶 kąt o mierze 60°, natomiast z bokiem 𝐴𝐵 – kąt ostry,
którego sinus jest równy 1/4.
Oblicz obwód czworokąta 𝑨𝑩𝑪𝑫. Zapisz obliczenia.

Do uzyskania na maturze za to zadanie
0 %

Dodaj komentarz

Shopping Cart