Zad. . [Matura 2023 maj, zad 7 (pkt 4-> 8%)]

Dany jest sześcian 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 o krawędzi długości 6. Punkt 𝑆 jest punktem przecięcia przekątnych 𝐴𝐻 i 𝐷𝐸 ściany bocznej 𝐴𝐷𝐻𝐸 (zobacz rysunek).

Oblicz wysokość trójkąta 𝑺𝑩𝑯 poprowadzoną z punktu 𝑺 na bok 𝑩𝑯 tego trójkąta.
Zapisz obliczenia.

Do uzyskania na maturze za to zadanie
0 %