Zad. . [Matura 2023 maj, zad 13 (pkt 6 -> 12%)]

W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) prosta 𝑙 o równaniu 𝑥 − 𝑦 − 2 = 0
przecina parabolę o równaniu w punktach 𝐴 oraz 𝐵. Odcinek 𝐴𝐵 jest
średnicą okręgu 𝒪. Punkt 𝐶 leży na okręgu 𝒪 nad prostą 𝑙, a kąt 𝐵𝐴𝐶 jest ostry i ma
miarę 𝛼 taką, że 
(zobacz rysunek).


.Oblicz współrzędne punktu 𝑪. Zapisz obliczenia.

Do uzyskania na maturze za to zadanie
0 %