Zad. . [Matura 2023 maj, zad 12.1 (pkt 2-> 4%)]

Funkcja 𝑓 jest określona wzorem   dla

każdej liczby dodatniej x

Wykaż, że dla każdej liczby dodatniej 𝒙 wyrażenie

można równoważnie przekształcić do postaci 

Do uzyskania na maturze za to zadanie
0 %

Dodaj komentarz

Shopping Cart