Zad. . [Matura 2023 maj, zad 12.2 (pkt 4-> 8%)]

Oblicz najmniejszą wartość funkcji 𝒇 określonej dla każdej liczby dodatniej 𝒙.


Zapisz obliczenia.
Wskazówka: przyjmij, że wzór funkcji 𝑓 można przedstawić w postaci

Do uzyskania na maturze za to zadanie
0 %

Dodaj komentarz

Shopping Cart