Quiz z funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym