Próbna matura z fizyki #1

Próbna matura zbudowana na zadaniach z działów:

  • Kinematyka
  • Dynamika
  • Praca, moc, energia

Próbna matura z fizyki #1