Current Status
Not Enrolled
Price
Wewnętrzny
Get Started
This kurs is currently closed

Fizyka PR

Cześć , przed Tobą materiały do samodzielnego przerobienia. Po wejściu w lekcję znajdziesz teorię, po której przypomnieniu wchodzicie w quiz. Do zaliczenia quizu potrzebne jest 80% poprawnych odpowiedzi. Możesz podchodzić do quizu wielokrotnie, a odpowiedzi zapisują się automatycznie, więc możesz przerwać rozwiązywanie i wrócić za jakiś czas. 

Dodaj komentarz

Shopping Cart